top

Nabízíme


 •  Možnost pronájmu prostor pro víkendové seminá?e: 2 místnosti s kobercem pro 10-12 lidí. K dispozici sprcha, WC, varná konvice, podložky na cvi?ení, CD p?ehráva?, televize, DVD.
 • Lé?ebný t?locvik pro t?hotné
 • Cvi?ení pro rizikové t?hotné se za?azením jógových technik
 • Školení otc? a p?íprava k ú?asti u porodu
 • Návšt?vní služba a poradenství po návratu z porodnice
 • Kojenecké masáže a cvi?ení po porodu
 • Speciální rozší?ené kurzy pro malé skupiny: tanec rodi?ek, gravidjóga, aromaterapeutické m
 • Cvi?ení na správné uložení plodu v d?loze matky
 • Homepatické vedení porodu
 • Homeopatická lé?ba t?hotných, žen po porodu a d?tí
 • Homeopatická p?íprava na porod
 • Homeopatické odstra?ování novorozenských kolik
 • Poradenství v poporodním období -

 • možnost zap?j?ení elektrické dvoufázové odsáva?ky mate?ského mléka - - firmy Medela, váhy pro miminko, monitor dechu,ko?árek apod.

          Nyní aktuáln? ke každému kursu sleva 100 K? na t?h. masáž!

          Hledáme lektorku kurs? pro t?hotné,volejte 602878342

bottom
bottom